Konferencja pt. „PRAKTYCZNA KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”