„Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w Budownictwie” – II Konferencja Naukowo-Techniczna z udziałem Faraone Poland