Przyszłość i praca na wysokości według Copilota Microsoft.