TRAKO – MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE, 26-29 WRZEŚNIA 2017 R.