Szkolenie: Analiza wypadków i innych incydentów metodą RCA oraz PPP