II Ogólnopolskie Forum Służby BHP” zorganizowany przez BHPOSP