ENERGETAB – MIĘDZYNARODOWE ENERGETYCZNE TARGI BIELSKIE, 12-14 września 2017 r.