Małgorzata Mikrut – Manager ds. rozwoju rynku marki Elevah w Polsce.