Szkolenie: Analiza wypadków i innych incydentów metodą RCA oraz Pierwsza pomoc psychologiczna po wypadku.