Analiza wypadków i innych incydentów – nowoczesna metoda RCA (Root Cause Analysis)