Regulamin Okresowej Kontroli Technicznej 21.09.2020-1